Kort historia om orten Gravarne


Gravarne´s hamn med guleskär längst ut i hamnen


Under den första sillfiskeperioden på 1500-talet bosattes de vid tiden dansk-norska områdena vid Gravarne, Bekkevik och Fisketången av fiskare. En mer permanent bebyggelse uppstod i samband med den stora sillperioden under 1700-talet, då det växte upp fiskelägen i områdena. Namnet Gravarne nämns för första gången på ett sjökort från tidigt 1600-tal som namn på en ankarplats mellan nuvarande Kungshamn och Smögen. 


Zita båtarnas sjöbod
 

Gravarne torg där M-butiken ligger idag.


Från 1772 till 1963 var Gravarne namnet på en kapellförsamling där Gravarne, Bäckevik, Sandbogen, Fisketången, Smögen och Hasselösund ingick. År 1900 bildade Gravarne och Bäckevik ett gemensamt municipalsamhälle medan Fisketången bildade ett eget. När begreppet municipalsamhälle avskaffades 1952 slogs de två samhällena Gravarne och Fisketången samman under namnet Kungshamn, som samtidigt blev centralort för Sotenäs Kommun. 
Och är man uppvuxen i (Kungshamn) Gravarne så blir man en gravare så fort man kommer utanför centralorten Kungshamn, det som är lite konstigt är att det 60 år efter namn bytet fortfarande heter Gravarne i folkmun i mellersta bohuslän.

bohusläningar måste vara rädda för förändringar ;).


Kör försiktigt så ses vi snart.
Soliga hälsningar
Claes & Anette


Hotell kungshamn under uppbyggnad bakom båtarna

 

 


Såhär blev hotellet när allt kom på plats